Przejdź do treści
Jakie objawy miał Pan/Pani podczas zakażenia? (można zaznaczyć wiele)
Czy i jakie dokuczają Panu/Pani powikłania po przebytej chorobie? (można zaznaczyć wiele)
Proszę wskazać, które z wymienionych problemów/dolegliwości dotyczą Pana/Pani sytuacji? Proszę wskazać wszystkie właściwe.
Zgoda na przetwarzanie Danych (RODO) *
Wyrażenie zgody jest niezbędne, zgodnie z naszą Polityką Prywatności